Stap voor stap
naar een betere huid

Dermavita is een huidtherapeutische praktijk, gespecialiseerd in het verhelpen, opheffen of verminderen van een huidstoornis of beschadigde huid. Littekens, acne, overbeharing, storende bloedvaatjes, pigmentvlekken en oedeem, het zijn voorbeelden van problemen waarmee de huidtherapeut u kan helpen.
Ongeacht uw specifieke huidprobleem bestaat de aanpak van de huidtherapeut uit een aantal stappen waarbij u nauw wordt betrokken.

Onderzoek
U begint met een persoonlijk gesprek waarin u uw klachten en verwachtingen naar voren brengt. Samen met de gegevens van de verwijzende arts vormt uw informatie de basis voor het onderzoek van de huidtherapeut.

Behandelplan
De huidtherapeut maakt in nauw overleg met u een behandelplan. De resultaten van het onderzoek zijn daarbij richtinggevend. Soms is het ook nodig de verwijzende arts te betrekken.

Behandelingen
Na de vaststelling van het behandelplan volgen de behandelingen. De huidtherapeut beschikt over verschillende technieken en vaardigheden.

Aanvullende adviezen
Tijdens en na de behandelingen geeft de huidtherapeut adviezen. Ze zijn bedoeld te ondersteuning van de behandeling of ter voorkoming van herhaling van de klacht.
De huidtherapeut vertelt u hoe u uzelf kunt helpen.

Evaluatie
Voor een succesvolle behandeling is uw motivatie als patiënt onmisbaar.
Tijdens en na de behandelingen kijkt u samen met de huidtherapeut naar de resultaten om vast te stellen of de behandelingen het bedoelde effect hebben.

Maak een afspraak